• 0 VND
 • 3 tháng 1 lần
 • 10
 • 30
 • Hộ chiếu gốc của vợ / chồng người Việt Nam

Làm visa đi hàn quốc kết hôn - 1
Visa kết hôn
1.1 Thủ tục visa kết hôn thông thường
1      Đơn xin cấp visa Theo mẫu của sứ quán)
2      Hộ chiếu gốc (của vợ/ chồng người Việt Nam)
3      Ảnh (Ảnh dùng cho hộ chiếu) – 1 ảnh
4      Lệ phí nộp hồ sơ: $30/ Người
5      01 bản khai phỏng vấn lãnh sự theo mẫu chuẩn (vợ/ chồng người Việt Nam khai theo mẫu có sẵn của sứ quán)
6      01 bản khai của chồng/ vợ người Hàn Quốc (khai theo mẫu của sứ quán)
7      Các giấy tờ chứng minh về quan hệ gia đình

 • Phía Hàn Quốc: Giấy xác nhận quan hệ hôn nhân, giấy xác nhận quan hệ gia đình, chứng minh thư (mỗi loại 1 bản)
 • Phía Việt Nam: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (do sở tư pháp tỉnh cấp), Hộ khẩu gia đình, giấy khai sinh (mỗi loại một bản)
8      Các giấy tờ liên quan đến nghề nghiệp và tài chính của chồng/ vợ người Hàn Quốc
8.1 Giấy tờ chứng minh về nghề nghiệp
 • Trường hợp đi làm tại cơ quan/ công ty: Giấy xác nhận nghề nghiệp, giấy xác nhận đăng ký kinh doanh của công ty đang làm việc(bản gốc, cấp 3 tháng gần đây)
 • Trường hợp là chủ doanh nghiệp: Giấy xác nhận đăng ký kinh doanh, biên lai đóng thuế.
 • Trường hợp là nông/ ngư dân: Giấy chứng nhận đất nông nghiệp, giấy xác nhận là nông dân/ Giấy chứng nhận tàu, giấy chứng nhận làm việc trên tàu.
 • Trường hợp làm thuê công nhật: Giấy xác nhận làm việc của chủ tuyển dụng, Giấy chứng nhận trả lương theo ngày.
8.2  Giấy tờ chúng minh về tài chính
 • Các giấy tờ liên quan đến nhà ở: Giấy chứng nhận sở hữu nhà/ đất (nếu là chủ sở hữu), Hợp đồng thuê nhà và giấy chứng nhận sở hữu nhà/đất của nhà thuê
 • Giấy đăng ký xe – Bản sao (nếu sở hữu ô tô)
 • Giấy xác nhận về giao dịch ngân hàng như: Tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm (Các giao dịch với ngân hàng trong vòng 1 năm gần đây), Bảo hiểm, cổ phần,....
 • Các giấy tờ khác có thể chứng minh khả năng tài chính của chồng/ vợ người Hàn Quốc.
9      Giấy bảo lãnh của chồng/ vợ người Hàn Quốc
10    Bản xác nhận thông tin về tín dụng của chồng/ vợ người Hàn Quốc do “Hiệp hội ngân hàng toàn quốc” cấp
11    Thư mời của chồng/ vợ người Hàn Quốc (theo mẫu của sứ quán)
12    Bản tường trình chi tiết về quá trình từ việc gặp gỡ lần đầu tiên cho đến khi kết hôn (hoặc tường trình chi tiết hoàn cảnh được giới thiệu và đi đến hôn nhân)
13    Giấy chứng nhận con dấu của chồng/ vợ người Hàn Quốc
14    Ảnh cưới
15    Lý lịch tư pháp của chồng/ vợ người Hàn Quốc và Giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự của vợ/ chồng người Việt Nam do công an cấp (mỗi người một bản)
16    Giấy khám sức khỏe của cả hai vợ chồng
17    Giấy chứng nhận Chương trình kết hôn quốc tế (của chồng/ vợ người Hàn Quốc)
18    Giấy chứng nhận chương trình cung cấp các thông tin chi tiết dành cho phụ nữ di cư kết hôn quốc tế người Việt Nam.
19    Trường hợp kết hôn thông qua công ty môi giới cần giới chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:
 • Giấy giới thiệu của công ty môi giới
 • Photo giấy phép hoạt động môi giới kết hôn
 • Xác nhận đăng ký kinh doanh của công ty môi giới (cấp 3 tháng gần đây)
20 Các giấy tờ chứng minh về quan hệ hôn nhân khác (quyết định ly hôn, Giấy chứng tử của chồng cũ,... dịch tiếng Anh công chứng nhà nước) Các giấy tờ phải chuẩn bị theo mẫu của sứ quán có thể truy cập trang web sau để lấy mẫu:Http://vnm-hanoi.mofat.go.kr.  Chứng chỉ học Văn hóa Hàn Quốc cho các cô dâu Việt Nam (liên hệ học theo số điện thoại: 012-5352-4397)

1.2 Thủ tục visa kết hôn với các trường hợp ngoại lệ
A. Trường hợp những cặp vợ chồng đã có con cái đồng thời đã sinh sống ở Việt Nam (trong thời gian ít nhất 1 năm)
 • Giấy xác nhận quan hệ hôn nhân, giấy xác nhận quan hệ gia đình
 • Giấy bảo lãnh (Chồng HQ phải tới sứ quán và trực tiếp viết)
 • Bản khai phỏng vấn lãnh sự (theo mẫu của sứ quán) do cô dâu VN tự viết và có bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)
 • Bản khai của chồng (Khai theo mẫu của sứ quán do chồng HQ khai)
 • Photo hộ chiếu của chồng (trang có thông tin chi tiết nhân sự và trang visa) hoặc bản sao thẻ tạm trú
 • Đăng ký kết hôn ở Việt Nam (dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn công chứng nhà nước)
 • Giấy khai sinh của con dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn công chứng nhà nước
B. Trường hợp người vợ/ chồng Việt Nam đang cư trú tại Hàn Quốc nhưng thẻ cư trú nước ngoài hết hạn.
 • Thư mời
 • Giấy bảo lãnh có công chứng của nhà nước Hàn Quốc
 • Giấy xác nhận con dấu
 • Giấy xác nhận quan hệ hôn nhân
 • Giấy xác nhận quan hệ gia đình
 • Giấy đăng ký kết hôn ở Việt Nam (Dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn công chứng nhà nước)
 • Photo hộ chiếu của người vợ/ chồng người Việt Nam (trang có thông tin chi tiết nhân sự và trang visa) hoặc photo hai mặt thẻ cư trú nước ngoài.