• 0 VND
  • visa hội nghị
  • 8
  • 30

Làm visa đi hàn quốc dự hội nghị - 1
Thủ tục làm hồ sơ đi Hàn Quốc dự hội nghị:

a.   Trường hợp công ty Hàn Quốc mời công ty Việt Nam
-      Chuẩn bị hồ sơ giống với Visa thương mại. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm bản sao Chương trình hội nghị và không cần nộp Chứng từ giao dịch giữa hai công ty
b.   Trường hợp cán bộ thuộc các Viện nghiên cứu hoặc Giảng viên thuộc các trường Đại học:
* Phía Hàn Quốc
-    Thư mời gốc (Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, nội dung, lý do, thời gian mời; đầy đủ tên cơ quan mời, tên người đại diện, địa chỉ và số điện thoại  liên lạc cơ quan mời).
-    Giấy bảo lãnh gốc
-    Bản sao Đăng ký thành lập
-    Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của người đại diện cơ quan mời có tên trong Đăng ký thành lập
-    Bản sao Chương trình hội nghị
* Phía Việt Nam
- Quyết định cử đi công tác bản tiếng Việt gốc và bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)
- Quyết định vào biên chế/ Hợp đồng lao động /Giấy bổ nhiệm chức vụ do cơ quan Việt Nam cấp (bản sao   bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)
- Bản sao hai mặt Chứng minh thư của người xin Visa (không cần công chứng)
c.   Trường hợp cán bộ thuộc các Bộ, UBND, cơ quan Nhà nước
 Phía Hàn Quốc
-     Thư mời gốc/ Công văn của Cơ quan chính phủ Hàn Quốc
-     Bản sao Chương trình hội nghị
 Phía Việt Nam
-  Quyết định cử đi công tác (kèm theo bản dịch tiếng Anh không cần công chứng).
-  Quyết định vào biên chế/Hợp đồng lao động/Giấy bổ nhiệm chức vụ do cơ quan Việt Nam cấp bản sao kèm bản dịch tiếng Anh không cần công chứng.
-  Bản sao hai mặt Chứng minh thư của người xin Visa (không cần công chứng).