Vé máy bay

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHÀO HÈ 2015
Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên website của Vietnam Airlines
Chỉ từ 17/03/2015 tới 31/03/2015
Đặt trực tiếp tại http://vietnamairlines.com/vi/sale-campaign

 
Hà Nội Chu Lai 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Điện Biên Phủ 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Đồng Hới 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Vinh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Đà Nẵng 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Huế 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Quy Nhơn 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Buôn Ma Thuột 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Đà Lạt 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Tuy Hòa 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 999,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Nha Trang 999,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Phú Quốc 999,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hà Nội Cần Thơ 999,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
 
  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH Từ Đến Giá vé
một chiều Giai đoạn
khởi hành Loại vé Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 999,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 333,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 333,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Huế 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 666,000 VND 01/04/15-23/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-27/08/15
01/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hoa 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
 
  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG Từ Đến Giá vé
một chiều Giai đoạn
khởi hành Loại vé Đặt vé
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Vinh 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Đà Lạt 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Nha Trang 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Hải Phòng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
 
  GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC Từ Đến Giá vé
một chiều Giai đoạn
khởi hành Loại vé Đặt vé
Chu Lai Hà Nội 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Điện Biên Phủ Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đồng Hới Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Vinh Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Huế Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Quy Nhơn Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Buôn Ma Thuột Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Lạt Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Tuy Hòa Hà Nội 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Nha Trang Hà Nội 999,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Phú Quốc Hà Nội 999,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Cần Thơ Hà Nội 999,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 333,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Buôn Ma Thuột Tp. Hồ Chí Minh 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 333,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Huế Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-27/04/15
04/05/15-23/05/15
12/08/15-30/08/15
04/09/15-31/10/15
Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Vinh Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Thanh Hoa Tp. Hồ Chí Minh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Vinh Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Đà Lạt Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Nha Trang Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Hải Phòng Đà Nẵng 333,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Vinh Buôn Ma Thuột 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
Buôn Ma Thuột Vinh 666,000 VND 01/04/15-31/10/15 Tiết kiệm đặc biệt Đặt vé
 
  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG NAM Á Từ Đến Giá vé
khứ hồi Giai đoạn
chiều đi Giai đoạn
chiều về Loại vé Đặt vé
Phú Quốc Singapore 1 USD 01/04/15-24/04/15
05/05/15-31/10/15
01/04/15-24/04/15
05/05/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phú Quốc Siem Reap 1 USD 01/04/15-31/10/15 01/04/15-31/10/15 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Yangon 19 USD 01/04/15-09/04/15
23/04/15-23/04/15
05/05/15-31/10/15
01/04/15-09/04/15
23/04/15-23/04/15
05/05/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Bangkok 29 USD 01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Singapore 29 USD 01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Kuala Lumpur 29 USD 01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Siem Reap 29 USD 01/04/15-09/04/15
23/04/15-23/04/15
05/05/15-31/10/15
01/04/15-09/04/15
23/04/15-23/04/15
05/05/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Siem Reap 19 USD 01/04/15-09/04/15
23/04/15-23/04/15
05/05/15-31/10/15
01/04/15-09/04/15
23/04/15-23/04/15
05/05/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 9 USD 01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 29 USD 01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
01/04/15-24/04/15
05/05/15-09/06/15
17/08/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 29 USD 01/04/15-09/04/15
23/04/15-23/04/15
05/05/15-31/10/15
01/04/15-09/04/15
23/04/15-23/04/15
05/05/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 01/04/15-23/04/15
05/05/15-10/07/15
25/07/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
01/04/15-23/04/15
05/05/15-10/07/15
25/07/15-28/08/15
03/09/15-31/10/15
Siêu tiết kiệm