Thập Tam Lăng

Thập Tam Lăng triều Minh là quần thể lăng mộ 13 vua đời Minh (1368-1644), cách Bắc Kinh 50 km về phía tây bắc. Thập Tam Lăng được xây dựng từ năm 1409 cho đến 1644, rộng trên 40 km vuông với tường thành bao bọc dài 40 km. Mỗi lăng mộ toạ lạc trên một gò cao và nối với lăng mộ khác bằng lối đi gọi là "thần đạo". Hai bên thần đạo có hai hàng tượng lính gác, lạc đà, voi, và quái thú bằng đá để canh giữ lăng. Cổng đá vào lăng xây năm 1540, cao 14 mét, và rộng 19 mét.
Thập tam lăng - 1

 
Quan tài (to, ở giữa) của Minh Thần Tông trong Định lăng
Thập tam lăng - 2
Lối vào Thập Tam Lăng
Thập Tam Lăng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2003. Bản mẫu:Thể loại Commons-inline
 

Thích và chia sẻ Tham gia Page cộng đồng

Danh sách Tour Thập Tam Lăng

facebook chat1