Phan Rang

Phan Rang - Tháp Chàm (thường được gọi tắt là Phan Rang) là thành phố tỉnh lị của tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
Tên Tháp Chàm được đặt theo cụm tháp Poklong Garai phía bắc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Thành phố trực thuộc tỉnh
Phan rang - 1
Tháp Poklong Garai
 
  Tọa độ Phan rang - 211°33′55″B 108°59′50″Đ
  Diện tích 78,90 km2
 Dân số (2015)  
Tổng cộng 202.315 người
Thành thị 90%
 Nông thôn 10%
Dân tộc Kinh
Vị trí thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Phan rang - 3
Hành chính
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Đô thị loại II) có tổng cộng 16 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 15 phường và 1 xã: Tên đơn vị hành chính Năm thành lập Diện tích (km2) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km2) Số liệu dân số năm
P. Bảo An 1981 3,2187 10.027 3.115 2001
P. Đài Sơn 2001 1,2627 6.975 5.524 2001
P. Đạo Long 1981 2,14 10.088 4.714 1999
P. Đô Vinh 1981 2.8,5 12.652 444 1999
P. Đông Hải 2001 2,1171 20.724 9.789 2001
P. Kinh Dinh 1981 0,3917 7.656 19.546 2001
P. Mĩ Bình 2008 4,9576 8.076 1.629 2008
P. Mĩ Đông 2001 2,41 12.401 5.146 2008
P. Mĩ Hải 2008 2,217 4.919 2.219 2008
P. Mĩ Hương 1981 0,5 4.759 9.518 1999
P. Phủ Hà 1981 1,3697 10.714 7.822 2001
P. Phước Mĩ 1981 5,9385 11.322 1.907 2001
P. Tấn Tài 1981 2,8606 8.157 2.851 2008
P. Thanh Sơn 1981 0,9678 7.509 7.759 2001
P. Văn Hải 2008 9,2711 13.909 1.500 2008
Xã Thành Hải 1979 9,3703 5.805 620 2001
Lịch sử
Vùng đất này từng là kinh đô Panduranga của Vương quốc Champa cổ.
Thị xã Phan Rang được thành lập theo đạo dụ của vua Khải Định ban hành ngày 4 tháng 8 năm 1917.
Trước năm 1976, Phan Rang là tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Thuận. Từ năm 1976 đến năm 1991, khi tỉnh Ninh Thuận hợp nhất với tỉnh Bình Thuận (kể cả tỉnh Bình Tuy của Việt Nam Cộng hòa) thành tỉnh Thuận Hải thì Phan Rang không còn là tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Thuận, mà thuộc tỉnh Thuận Hải.
Ngày 27 tháng 4 năm 1977 thị xã Phan Rang bị chia hai và hạ cấp xuống thành thị trấn Phan Rang, huyện lỵ huyện Ninh Hải, và thị trấn Tháp Chàm, huyện lỵ huyện An Sơn. Thị trấn Phan Rang là địa bàn 6 phường Mỹ Hương, Tấn Tài, Kim Định, Thanh Sơn, Phủ Hà, Đạo Long của thị xã cũ, còn thị trấn Tháp Chàm là địa bàn 3 phường Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ của thị xã cũ.
Thị xã Phan Rang được tái lập với tên mới là thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, theo Quyết định số 45/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 1 tháng 9 năm 1981, đồng thời với việc tái lập ba huyện là Ninh Sơn, Ninh Hải và Ninh Phước trên cơ sở 2 huyện An Sơn và Ninh Hải[3]. Lúc đó thị xã Phan Rang - Tháp Chàm gồm 9 phường: Bảo An, Đô Vinh, Phước Mỹ, Phủ Hà, Thanh Sơn, Mỹ Hương, Kinh Dinh, Đạo Long, Tấn Tài, và 3 xã: Văn Hải, Khánh Hải và Thành Hải (xã Khánh Hải về sau được chuyển về huyện Ninh Hải quản lý và trở thành thị trấn Khánh Hải năm 1994).
Ngày 30 tháng 10 năm 1982, xã Mỹ Hải và xã Đông Hải (huyện Ninh Hải) sáp nhập vào thị xã Phan Rang - Tháp Chàm theo quyết định số 204-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng[4]. Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm lúc này có 9 phường (Bảo An, Đô Vinh, Phước Mỹ, Phủ Hà, Thanh Sơn, Mỹ Hương, Kinh Dinh, Đạo Long, Tấn Tài) và 5 xã (Văn Hải, Khánh Hải, Thành Hải, Mỹ Hải và Đông Hải)
Khi tỉnh Ninh Thuận được tái lập (1992), thị xã Phan Rang hợp nhất cùng với Tháp Chàm thành thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, đồng thời trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Thuận.
Ngày 25 tháng 12 năm 2001, các phường Đông Hải, Mỹ Đông và Đài Sơn được thành lập. Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm có 12 phường (Bảo An, Đô Vinh, Phước Mỹ, Phủ Hà, Thanh Sơn, Mỹ Hương, Kinh Dinh, Đạo Long, Tấn Tài, Đông Hải, Mỹ Đông, Đài Sơn) và 3 xã (Văn Hải, Thành Hải và Mỹ Hải).
Tháng 1 năm 2005, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm được công nhận là đô thị loại 3.
Ngày 8 tháng 2 năm 2007, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố theo Nghị định của Chính phủ.
Ngày 16 tháng 4 năm 2007, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm làm lễ công bố trở thành thành phố theo Nghị định của Chính phủ.
Ngày 21 tháng 1 năm 2008, các phường Mỹ Hải, Mỹ Bình và Văn Hải được thành lập. Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có 15 phường và 1 xã như hiện nay.
Ngày 26 tháng 2 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 252/QĐ-TTg công nhận thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Địa lý
Vị trí địa lí
Phan Rang - Tháp Chàm cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km, cách Đà Lạt 110 km, cách Nha Trang 105 km và cách Hà Nội 1388 km.
  • Phía Bắc giáp huyện Bác Ái và huyện Ninh Hải
  • Phía Tây giáp huyện Ninh Sơn
  • Phía Nam giáp huyện Ninh Phước
  • Phía Đông giáp biển Đông
Đặc điểm Khí hậu và đất đai
Phan Rang có nhiều rặng núi bao quanh phía Bắc, phía Nam, phía Tây khiến cho gió mùa Đông-Bắc và gió mùa Tây-Nam là những gió đem mưa tới bị ngăn cản lại trước khi thổi đến Phan Rang. Các rặng núi trọc quanh Phan Rang đều phản chiếu lại nhiệt vào giữa lòng đồng bằng nên khí hậu nóng.
Độ ẩm trung bình hàng năm chừng 80% vào các tháng khô khan nhất là từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch. Vào các tháng này, gió thổi rất mạnh. Vì đặc điểm này mà dân địa phương thường ví von "Gió như Phang, Nắng như Rang". Do đặc điểm này nên Phan Rang thích hợp trồng Nho, hành tỏi và có nhiều tiềm năng về điện gió.
Khí hậu Phan Rang rất khô và có lẽ là vùng khô hạn nhất Việt Nam. Lượng mưa hàng năm rất ít. Các chất "baz" trao đổi không bị nước mưa cuốn trôi xuống sâu do đó pH của đất rất lớn: thường đất đai có pH trên 6 (những nơi khác do mưa nhiều nên pH của đất trung bình khoảng 5). Có những loại đất đặc biệt nhưng đất kiềm chỉ có ở vùng Phan Rang. Đó là đất cà-giang.
Diện tích và dân số
  • Diện tích: 78,8974 km² (2009)
  • Dân số: 161.730 người (2009)
Đô thị
Phan Rang - Tháp Chàm chính thức trở thành Đô thị loại 3 vào năm 2007 và trở thành Đô thị loại 2 vào năm 2015

Thích và chia sẻ Tham gia Page cộng đồng

Danh sách Tour Phan Rang

facebook chat1