Lịch khởi hành ngoài nước


CHÙM TOUR NƯỚC NGOÀI ĐỊNH KỲ 2018 
TUYẾN TG KHỞI HÀNH NGƯỜI LỚN
(TRÊN 11T)
TRẺ EM
 (2T - Dưới 11T)
INF
(Dưới 2T)
Hàng Không
THÁI LAN
BBQ Hải sản - Lẩu Suki Soup
Buffet Nhà Hàng Xoay 86 Tầng
Dạo Thuyền Sông Chaophraya
Trại Hổ Tiger Zoo
Massage Cổ Truyền
Tòa Nhà Tỷ Phú
5N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/11
11,12,13,14,15,16,17,18/11
19,20,22,23,24,25,26/11
27,28,29,30/11
5.550.000đ 5.100.000đ 1.670.000đ  
 
 Đi: BL 13:05
   BL 12:05
Về: BL 14:25  BL 15:25
 
28/10
8,12,13,18,19,26,27/11
2,10,13,17/12
5.800.000đ 5.400.0000đ 1.740.000đ
27,28,29/10
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11/12
13,14,15,16,17,18/12
5.600.000đ 5.100.000đ 1.680.000đ
20/12 5.990.000đ 5.500.000đ 1.800.000đ
21,22,23/12
(Noel)
6.300.000đ 5.900.000đ 1.900.000đ
25,26/12
(Noel)
6.100.000đ 5.700.000đ 1.830.000đ
28/12 (Tết Tây) 8.880.000đ 8.500.000đ 2.670.000đ
N.NINH – Q.LÂM
DƯƠNG SỐC
5N 17,24/10 10.990.000đ 9.350.000đ 3.300.000đ Đi: 3U 13:55
Về: 3U 11:45
PHUKET
Full Chương trình
Tặng Đảo Phi Phi
4N 2,9,16,23,30/10 7.990.000đ 7.300.000đ 2.400.000đ Đi: VJ 08:35
Về: VJ 12:00
6,13,20,27/11
SINGAPORE
(ĐẢO SENTOSA – SEA AQUARIUM)
3N 4,11,18,24/11 7.660.000đ 7.000.000đ 2.300.000đ Đi: VJ 08:35
Về: VJ 12:00
8/12 7.400.000đ 6.900.000đ 2.220.000đ
ĐÀI LOAN
( Đ.Bắc – C.Hùng - Đ.Trung)
4N4D 29/10 8.900.000đ 7.565.000đ 2.670.000đ Đi: VJ 01:20
Về: VJ 15:45
4/11 10.300.000đ 8.760.000đ 3.090.000đ
11,17/11 9.300.000đ 7.900.000đ 2.790.000đ
HÀN QUỐC
KS 5 SAO

( Seoul – Nami – Everland)
Tắm Sauna + Du thuyền Sông Hàn
Xem Pang Show
4N4Đ 11,12,17/11
(ngày tập trung khởi hành)
12.990.000đ 11.050.000đ 3.900.000đ Đi: TW 01:30
Về: TW 20:35
HÀN QUỐC
KS 5 SAO

(Seoul – Nami – Everland)
Tắm Sauna
4N4Đ 6,20,27/10 & 3,10/11
(Mùa Lá Vàng – Lá Đỏ)
12.990.000đ 11.050.000đ 3.900.000đ Đi: VJ 22:30
Về: VJ 11:40
17/11 12.200.000đ 10.370.000đ 3.660.000đ
24/11 & 1,8,15/12 12.990.000đ 11.050.000đ 3.900.000đ
SIN – IND – MAL 6N 15,22,24,29/10 9.980.000đ 8.700.000đ 3.000.000đ Đi: BL 07:00
Về: AK 19:50
5,8,12,16,18/11
SIN – IND – MAL 6N 26/11 10.300.000đ 9.100.000đ 3.120.000đ Đi: BL 07:00
Về: AK 19:50
1,3,7,11/12 10.200.000đ 9.000.000đ 3.060.000đ Đi: 3K 09:00
Về: AK 12:00
10/12 10.200.000đ 9.000.000đ 3.060.000đ Đi: BL 07:00
Về: AK 11:55
SIN - MAL 5N 23/11 9.200.000đ 8.000.000đ 2.760.000đ  
Đi: BL 08:55
Về: AK 12:00
26/10 & 2,9,16/11 8.800.000đ 7.950.000đ 2.700.000đ
2,5,9/12 8.880.000đ 8.000.000đ 2.670.000đ
HONGKONG
Đại Nhĩ Sơn – Bảo Tàng Sáp - Disneyland
5N 13/10 22.600.000đ 17.500.000đ 8.300.000đ Đi: CX 06:20
Về: CX 22:20
HONGKONG
Đại Nhĩ Sơn – Bảo Tàng Sáp
CV Disneyland – Thiền Viện Chí Liên
5N 03/11 22.700.000đ 17.600.000đ 8.350.000đ Đi: CX 06:20
Về: CX 16:2
0
HONGKONG
Đại Nhĩ Sơn – Huỳnh Đại Tiên
Miếu Văn Võ – Kết hợp Shopping
4N 10,17,24/11
(Khuyến Mãi)
17.800.000đ 13.900.000đ 6.700.000đ Đi: CX 06:20
Về: CX 22:20
CAMBODIA
(SIEM REAP – PHNOM PENH)
4N Thứ 5 hàng tuần
(Tháng 10,11,12)
3.900.000đ 2.925.000đ 1.950.000đ XE
CAMBODIA
(SIHANOUK – BOKOR – KOHRONG)
4N Thứ 5 hàng tuần
(Tháng 10,11,12)
4.500.000đ 3.375.000đ 2.250.000đ XE
 
CHÙM TOUR ĐƯỜNG DÀI 2018
 Tên tour Thời gian Khởi Hành Giá tour 
Du lch liên tuyến Đông Tây M
 
10 ngày
9 đêm
  66,900,000
  71,900,000
(tng San Diego)
Du lch liên tuyến Đông Tây M
(tng San Francisco)
11 ngày 10 đêm   71,900,000
Tour M B Đông M
New York - Washington D.C - Philadelphia
6 ngày
5 đêm
 
53,500,000
 
58,800,000
 
Tour M B Tây M
 Los Angeles - Las Vegas (Tng San Diego)
7 ngày
6 đêm

 
  52,800,000
  51,700,000
  54,800,000
Tour M B Tây M
 Los Angeles - Las Vegas - San Francisco
 
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria-Thousand Island 9 ngày
8 đêm
  69,900,000
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island   74,900,000
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island   71,900,000
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Ottawa - L Hi Hoa Tulip -Vancouver   72,900,000
Tour B Đông - Toronto 6 ngày 5 đêm   57,300,000
  61,300,000

 
58,300,000
Tour B Đông: Toronto - Ottawa   58,700,000
Tour B Tây Canada - Vancouver 6 ngày
5 đêm
  54,500,000

 
56,500,000

 
55,500,000
  55,900,000
Tour B Tây Canada - Vancouver
( KHUY
N MÃI)
6 ngày
5 đêm
  49,900,000
Tour M-Mexico-Cuba: Los Angeles-Cancun-Lahavana 10 ngày
9 đêm
  92,900,000
Tour Canada-Mexico-Cuba: Toronto-Niagara fall-Cancun-Lahavana 10 ngày
9 đêm
  109,900,000
Chicago - BoSton - Niagara Fall 8 ngày
7 đêm
  71,900,000