Lịch khởi hành ngoài nước


CHÙM TOUR NƯỚC NGOÀI ĐỊNH KỲ 2018 
Tuyến Thời gian Khởi hành Gía Tour Trẻ em
(2T đến
Dưới 11T)
Trẻ em
(Dưới 2T)
Phương tiện
CAMPUCHIA
Phnompenh – Siemiep
4N3Đ Thứ 5 hàng tuần 3.750.000đ 2.800.000đ 300.000đ Xe
CAMPUCHIA
Kohrong – Shihanouk ville
4N3Đ Thứ 5 hàng tuần 3.850.000đ 2.880.00đ 385.000đ Xe
THÁI LAN
Bangkok - Pattaya 
5N4Đ


 
19,20,21,22,24,25
,26,27,28,29,31/3
5.500.00đ 5.100.000đ 1.650.000đ Jetstar 
1,2,3,4,6,7,8,16,17,18/4
20,21,22,23,24/4
5.500.000đ 5.100.000đ 1.650.000đ
11,12,14,15/4 (TẾT THÁI) 6.600.000đ 5.900.000đ 1.980.000đ
28,29/4 (LỄ 30/4) 7.990.000đ 7.200.000đ 2.397.000đ
4,5,6,7,8,9,12,14,15/5
18,19,20,21,22,25,26,27,28,30,31/5
5.500.000đ 5.100.000đ 1.650.000đ
11,16,23,29/5 5.600.000đ  5.200.000đ 1.680.000đ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/6 6.200.000đ 5.800.000đ 1.860.000đ
11,12,14,15,16,17,18,19,20/6
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/6

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/7
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26/7
27,28,29,30,31/7
6.300.000đ 5.900.000đ 1.890.000đ
SINGAPORE 3N2Đ 4,7,11,14,18,21/4
5,9,12,16,19,23/5
6.880.000đ 6.400.000đ 2.100.000đ Vietjet
9,16,23,30/6
7,14,21,28/7
11/8
8.300.000đ 7.500.000đ 2.490.000đ
SING - MA
Sentosa - Genting
5N4Đ 8,15/4 8.800.000đ 7.600.000đ 2.640.000đ Vietjet
ĐÀI LOAN
Cao Hùng - Đài Trung
5N4Đ 07, 14, 21/3
11, 18/04
16, 30/5
06, 13, 20, 27/6
04, 11, 18, 25/7
01, 08, 29/8
10.990.000đ 9.891.000đ 3.297.000đ Vietjet
HÀN QUỐC
Seoul – Nami - Everland
4N4Đ 24,31/03
07,14,21/04
05,09,12,16/05
02,09,16,23,30/06
 
14.388.00đ 13.688.000đ 4.888.000đ Vietjet
NHẬT BẢN
Tokyo - Kawaguchi -  Yamanashi
4N3Đ 13,18,22/4
11,16,18,23
,25,30 /05

01, 06,13,15,20
,22,25,27,29/06

04,06,11,18,20,27 /07
 
23.900.000đ 19.120.000đ 7.170.000đ Vietnam
NHẬT BẢN
Osaka – Nagoya – Yamanashi – Tokyo
6N5Đ 20/04/
12, 18,20,25/05
01,08,15,22/06
06,13,20,27,29/07
 
32.900.000đ 26.320.00đ 9.870.000đ Vietnam
 
CHÙM TOUR ĐƯỜNG DÀI 2018
 Tên tour Thời gian Khởi Hành Giá tour 
Du lch liên tuyến Đông Tây M
 
10 ngày
9 đêm
27.03.2018
12.04.2018

27.04.2018
25.05.2018
66,900,000
21.06.2018
12.07.2018
09.08.2018
71,900,000
(tng San Diego)
Du lch liên tuyến Đông Tây M
(tng San Francisco)
11 ngày 10 đêm 30.06.2018 71,900,000
Tour M B Đông M
New York - Washington D.C - Philadelphia
6 ngày
5 đêm
27.03.2018
12.04.2018
27.04.2018
25.05.2018

53,500,000
21.06.2018
12.07.2018
09.08.2018

58,800,000
30.06.2018
Tour M B Tây M
 Los Angeles - Las Vegas (Tng San Diego)
7 ngày
6 đêm

 
20.02.2018 52,800,000
30.03.2018
15.04.2018
30.04.2018
13.05.2018
51,700,000
24.06.2018
15.07.2018
12.08.2018
54,800,000
Tour M B Tây M
 Los Angeles - Las Vegas - San Francisco
03.07.2018
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria-Thousand Island 9 ngày
8 đêm

28.04.2018
25.10.2018
27.11.2018
69,900,000
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island
10.07.2018
25.08.2018
74,900,000
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island
15.06.2018
30.09.2018
71,900,000
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Ottawa - L Hi Hoa Tulip -Vancouver 15.05.2018 72,900,000
Tour B Đông - Toronto 6 ngày 5 đêm 28.04.2018
25.10.2018
27.11.2018
57,300,000
10.07.2018
25.08.2018
61,300,000

15.06.2018
30.09.2018
58,300,000
Tour B Đông: Toronto - Ottawa 15.05.2018 58,700,000
Tour B Tây Canada - Vancouver 6 ngày
5 đêm
01.05.2018
28.10.2018
30.11.2018
54,500,000

13.07.2018
28.08.2018
56,500,000

18.06.2018
03.10.2018
55,500,000
18.05.2018 55,900,000
Tour B Tây Canada - Vancouver
( KHUY
N MÃI)
6 ngày
5 đêm
06.05.2018 49,900,000
Tour M-Mexico-Cuba: Los Angeles-Cancun-Lahavana 10 ngày
9 đêm
25.02.2018 92,900,000
Tour Canada-Mexico-Cuba: Toronto-Niagara fall-Cancun-Lahavana 10 ngày
9 đêm
27.02.2018 109,900,000
Chicago - BoSton - Niagara Fall 8 ngày
7 đêm
26.02.2018 71,900,000