Lịch khởi hành ngoài nước


CHÙM TOUR NƯỚC NGOÀI ĐỊNH KỲ 2019 
TUYẾN THỜI GIAN  KHỞI HÀNH NGƯỜI LỚN
(TRÊN 11T)
TRẺ EM
 (2T - Dưới 11T)
INF
(Dưới 2T)
Hàng Không
THÁI LAN
BBQ Hải sản - Lẩu Suki Soup
Buffet Nhà Hàng Xoay 86 Tầng
Dạo Thuyền Sông Chaophraya
Trại Hổ Tiger Zoo
Massage Cổ Truyền
Tòa Nhà Tỷ Phú
5N4Đ 25 / 3 5.600.000đ 5.100.000đ 1.680.000đ  
 
 Liên hệ 
 02 , 08 , 20
24   / 03
5.900.000đ  5.440.000đ  1.800.000đ
3, 4, 5 , 7, 10
11, 13, 14 , 15, 17
18, 19, 21, 22
23, 25, 26/ 3 
5.550.000đ  5.100.000đ 1.680.000đ 
04, 09, 16  / 3  5.700.000đ 5.200.000đ 1.700.000đ 
30 / 4  6.600.000đ  6.100.000đ  1.980.000đ 
4, 5, 8, 18 , 19,  22
23 / 4 
5.800.000đ 5.300.000đ  1.740.000đ 
2, 3, 4 , 19, 21, 22, 23 /04  5.750.000đ  5.300.000đ  1.740.000đ 
8, 9, 10 /4 ( Tết Thái 6.700.000đ  6.200.000đ  2.010.000đ 
1,2,3,6,7,11,12,13
14,15,18,19
20,21,22,25 / 5
5.750.000đ 5.300.000đ 1.725.000đ
4,5,9,10,14,15,17 / 5 5.800.000đ 5.300.000đ 1.740.000đ
22,23,24,26,28,30 / 5 6.500.000đ 6.100.000đ  1.950.000đ 
29 / 5  6.600.000đ  6.200.000đ 1.980.000đ
Tháng 6 ( mỗi ngày )  6.700.000đ  6.200.000đ  2.010.000đ 
4,5,11,12,18,19,25,26/6 6.850.000đ  6.400.000đ  2.055.000đ 
1,2,3,9,10,16,19,29/6 5.990.000đ  5.500.000đ  1.800.000đ 
N.NINH – Q.LÂM
DƯƠNG SỐC
5N4Đ 02 & 16 /1  10.990.000đ 9.350.000đ 3.300.000đ Đi: 3U 13:55
Về: 3U 11:45
PHUKET
Full Chương trình
Tặng Đảo Phi Phi
4N3Đ 20 , 25 /2 & 5 , 12, 19 , 26/3  7.990.000đ 7.300.000đ 2.070.000đ Đi: VJ 08:35
Về: VJ 12:00
07 , 22 /4
12, 19, 27 /5
 
SINGAPORE
(ĐẢO SENTOSA – SEA AQUARIUM)
3N2Đ
16 /2 
02, 16, 23, 30 / 3
7.660.000đ 7.000.000đ 2.300.000đ Đi: VJ 12:505
Về: VJ 17:00
06, 13, 20 / 4 
04, 11, 18, 25 / 5
7.660.000đ 7.000.000đ 7.000.000đ
Tháng 6
( Thứ 7 hàng Tuần ) 

 
8.700.000đ  7.550.000đ  2.610.000đ 
ĐÀI LOAN
( Đ.Bắc – C.Hùng - Đ.Trung)
 4N4Đ   07 & 13/1  9.980.000đ 8.400.000đ 2.950.000đ Đi: VJ 01:20
Về: VJ 15:45
       
       
TRUNG QUỐC 
( Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn ) 
5N4Đ Chủ Nhật Hàng Tuần 
( lịch khởi hàng đến Tháng 9) 
15.990000đ  13.600.000đ  4.800.000đ  Đi: VJ 15:30
Về: VJ 21:30 
HÀN QUỐC
KS 5 SAO

(Seoul – Nami – Everland)
 
4N4Đ 23 / 2  12.800.000đ 10.880.000đ 3.850.000đ Liên hệ 
2, 9, 16, 23 /3  13.500.000đ  11.475.000đ  4.050.000đ 
25 / 3  13.500.000đ  11.475.000đ  4.050.000đ 
2, 9, 16, 23, 30 / 3 13.300.000đ  11.300.000đ  3.990.000đ 
SIN– IND – MAL 6N5Đ 17/2 
24 /2 
9.980.000đ 8.700.000đ 3.000.000đ Đi: VJ  09:00
Về: VJ 13:10
03, 04, 06, 10, 13, 17, 18, 24, 25, 27 /3 
SIN – IND – MAL 6N5Đ
25 / 2 
10.200.000đ 9.000.000đ 3.060.000đ Đi: BL 07:00
Về: AK 13:00
3, 19, 16, 22 /4  9.980.000đ 8.700.000đ 3.000.000đ Đi: 3K 08:00
Về: AK 12:00
SIN - MAL 5N4Đ 10 & 16 /1  8.900.000đ 7.950.000đ 2.700.000đ  Liên hệ 
 
20 , 28 / 2  8.900.000đ 7.950.000đ 2.700.000đ
01 , 7, 14, 20, 25, 27 / 3  8.900.000đ 7.950.000đ 2.700.000đ
6, 19,11, 24 /4  8.800.000đ  8.100.000đ  2.640.000đ 
05, 11, 17, 26, 31 / 5   8.800.000đ 8.1000.000đ 2.640.000đ
HONGKONG
 
4N3Đ 11 & 27 / 4 
30 /5 
06 & 13 /6 
04, 11, 18 , 25 /7 
1 & 5 /8 
12..990.000đ 11.990.000đ 4.990.000đ liên hệ 
CAMBODIA
(SIEM REAP – PHNOM PENH)
4N3Đ Thứ 5 hàng tuần
 
3.900.000đ 2.925.000đ 1.950.000đ XE
CAMBODIA
(SIHANOUK – BOKOR – KOHRONG)
4N3Đ Thứ 5 Hàng Tuần  4.250.000đ 3.815.000đ  2.125.000đ  XE
 
CHÙM TOUR ĐƯỜNG DÀI 2019
 Tên tour Thời gian Khởi Hành Giá tour 
Du lch liên tuyến Đông Tây M
 
10 ngày
9 đêm
  66,900,000
  71,900,000
(tng San Diego)
Du lch liên tuyến Đông Tây M
(tng San Francisco)
11 ngày 10 đêm   71,900,000
Tour M B Đông M
New York - Washington D.C - Philadelphia
6 ngày
5 đêm
 
53,500,000
 
58,800,000
 
Tour M B Tây M
 Los Angeles - Las Vegas (Tng San Diego)
7 ngày
6 đêm

 
  52,800,000
  51,700,000
  54,800,000
Tour M B Tây M
 Los Angeles - Las Vegas - San Francisco
 
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria-Thousand Island 9 ngày
8 đêm
  69,900,000
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island   74,900,000
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island   71,900,000
Toàn Cnh Đông Tây Canada: Toronto - Niagara Fall - Ottawa - L Hi Hoa Tulip -Vancouver   72,900,000
Tour B Đông - Toronto 6 ngày 5 đêm   57,300,000
  61,300,000

 
58,300,000
Tour B Đông: Toronto - Ottawa   58,700,000
Tour B Tây Canada - Vancouver 6 ngày
5 đêm
  54,500,000

 
56,500,000

 
55,500,000
  55,900,000
Tour B Tây Canada - Vancouver
( KHUY
N MÃI)
6 ngày
5 đêm
  49,900,000
Tour M-Mexico-Cuba: Los Angeles-Cancun-Lahavana 10 ngày
9 đêm
  92,900,000
Tour Canada-Mexico-Cuba: Toronto-Niagara fall-Cancun-Lahavana 10 ngày
9 đêm
  109,900,000
Chicago - BoSton - Niagara Fall 8 ngày
7 đêm
  71,900,000