Hướng dẫn thanh toán

Quý khách vui lòng thanh toán chuyển khoản vào:

+ CÔNG TY TNHH TM - DV - DU LỊCH HOÀNG VIỆT
- Số Tài Khoản: 044.100.391.7253 Vietcombank, Swift: BFTV VNVX
 
+ Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC HOÀNG
- Số Tài Khoản: 007 100 111 6069 Vietcombank - CN TP.HCM
 
+ Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC HOÀNG
- Số Tài Khoản: 010 226 3643 tại Ngân hàng ĐÔNG Á  - CN TP.HCM
 
+ Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC HOÀNG
- Số Tài Khoản: 661 7040 6003 7391 tại Ngân hàng VIB  - Swift: VNIBVNVX
 
+ Chủ tài khoản: PHẠM NGỌC HOÀNG
- Số Tài Khoản: 19035771063011  tại Ngân hàng TECHCOMBANK