Bảng in chi tiết tour số - MS: 761

(Ngày: 21/10/2021 18:10:08)

Mô tả tour

Lịch trình: Đang cập nhật.....

Bảng giá tour:
Khời Hành Giá tour người lớn Trẻ em
(từ 2-dưới 12)
Trẻ nhỏ
(dưới 2 tuổi)
Hàng Không
21,22/01 (24,25 AL)
04/02 (M 8 Tết)
8,499,000 7,649,100 2,549,700 DD
29,30,31/01 
(M 2,3,4 Tết)
12,499,000 11,249,100 3,749,700
01/02 (M 5 Tết) 10,999,000 9,899,100 3,299,700
02,03/02 
(M 6,7 Tết)
8,999,000 8,099,100 2,699,700
31/01 11,999,000 10,799,100 3,599,700 FD
24,25,26/01 
(27,28,29 AL)
8,999,000 8,099,100 2,699,700 VN
 

Điều khoản tour