Bảng in chi tiết tour số - MS: 762

(Ngày: 21/10/2021 19:26:17)

Mô tả tour

Lịch trình: Đang cập nhật.....

Bảng giá tour:
Khời Hành Giá tour người lớn Trẻ em
(từ 2-dưới 12)
Trẻ nhỏ
(dưới 2 tuổi)
Hàng Không
26/1 (29 AL) 12,999,000 11,699,100 3,899,700 TR
29,30,31/1 (M 2,3,4 Tết) 14,499,000 13,049,100 4,349,700 TR
01/2 (M 5 Tết) 13,999,000 12,599,100 4,199,700 TR
 

Điều khoản tour