Bảng in chi tiết tour số - MS: 763

(Ngày: 21/10/2021 18:08:31)

Mô tả tour

Lịch trình: Đang cập nhật.....

Bảng giá tour:
Khời Hành Giá tour người lớn Trẻ em
(từ 2-dưới 12)
Trẻ nhỏ
(dưới 2 tuổi)
Hàng Không
26/1 (29 AL) 8,999,000 8,099,100 2,699,700 OD
29,30,31/1 & 1/2
(M 2,3,4,5 Tết)
9,499,000 8,549,100 2,849,700 OD
29/1
(M 2 Tết)
9,999,000 8,999,100 2,999,700 AK
 

Điều khoản tour